Max Pulse

Doplňte své vyšetření hodnotami z přístroje Max Pulse   

Vyšetření na přístroji Max Pulse je vhodné jako doplnění analýzy složení těla přístrojem InBody 370. Přístroj je určený pro neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.

Jaké informace získáte?

Max Pulse změří:

  • HRV tachogram  - zaznamená kolísání srdeční tepové frekvence během měřených tří minut. Dokáže odhalit tachykardii (zvýšená srdeční frekvence) nebo bradykardii (snížená srdeční frekvence), případně srdeční arytmii.
  • Spektrální analýza variability srdeční frekvence - zaznamená celkový spektrální výkon. Pokles může znamenat sníženou schopnost termoregulace a může souviset s hormonální dysbalancí, vysoká pak může značit až chronický stres.
  • Vyváženost autonomního nervového systému - jeho hlavní úlohou je udržování stálosti vnitřního prostředí lidského těla. Podle zvýšené činnosti jedné z jeho větví lze vyvodit předpoklad k rozvoji obezity, diabetu 2. stupně, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody atd., a doporučit úpravu životosprávy k eliminování těchto jevů.
  • Výkonová spektrální hustota - hodnotí jednotlivé komponenty celkového výkonu.
  • Úroveň stresového zatížení - ukazuje míru hladiny fyzického a psychického stresu a míru odolnosti.
  • Stresové skóre - je určeno po analýze všech stresových faktorů. Čím vyšší hodnota (blížící se 100), tím je organismus více stresován a naopak.
  • Celkový stav cév - znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru jejich poškození a stav krevní cirkulace.
  • Indexy vypočítané z APG křivky - vypovídá o stavu a stáří cév, hodnotí srdeční výkon a pružnost tepen.

Diagnostiku na přístroji Max Pulse si můžete objednat v našem SPA.

Pro rezervaci a informace kontaktujte

recepce FITNESS - tel. +420 271 104 132 nebo e-mail: fitness@aquapalace.cz