2. Přítahy k hrazdě z podřepu

V přední části konstrukce, kde je sekce s plně odejímatelnou hrazdou, můžete v různé výšce nastavit úroveň, v jaké se mohou provádět přítahy a další cviky.

Přítahy lze mnoha rozlišnými úchopy, a to nadhmatem, podhmatem, střídavě, na široko a na úzko. Velmi vhodný je cvik, kdy se provádí v nízké úrovni z podřepu a za pomoci dolních končetin.

Dotahujeme hrazdu až k hrudníku. Při přítazích se dle úchopu zapojují převážně partie horní poloviny těla, a to z větší části svaly zádové, za dopomoci svalů paží. (Velmi vhodné i pro ženy díky menší náročnosti).