4. Rotace s osou na kloubu

Cvičení s touto osou, kterou je možno i vyjmout a použít jako běžnou osu, je velmi zajímavé hlavně pro klienty, kteří hledají rotační, zdvihové a tlakové cviky.

Po vyjmutí osy ze speciální krytky je možno v lehkém podřepu s touto činkou jednoruč či obouruč rotovat z jedné strany na druhou.

Technika musí být vedena tak, aby pohyb tam i zpět byl pod plnou kontrolou a nebyl příliš švihový. Činku můžete osadit i dalšími kotouči, které jsou k dispozici ve stojanu, a zvýší tak obtížnost cviku.